Norsk Fjellsportforum (NF) er et åpent samarbeidsorgan for fjellsportorganisasjoner engasjert i klatring, bre- og tindesport.

NF arbeider for å fremme naturvennlig og sikker ferdsel i tråd med norske friluftslivtradisjoner, og har for dette formål utviklet en nasjonal standard for arrangører, instruktører, førere og kurs i fjellsport.


NF instruktørseminar i Kristiansand 18. – 21. juni

Christiansand klatreklubb og Norges klatreforbund inviterer til nasjonal klatresamling med NF instruktørsemiar i Kristiansand.

Les mer

Instruktørkurs sommeren 2015

Oversikten over sommerens instruktørkurs for klatring og bre vil oppdateres løpende fremover, etter hvert som NF-arrangørene melder sine kursplaner inn til sekretariatet. Vi anbefaler alle kandidater til kursene å søke om opptak i god tid. Følg med her for en oppdatert oversikt over sommerens aktiviteter

Les mer

Ny administrasjon i NF

Bodil Bay Schultz er ansatt som administrasjonskonsulent i 50% stilling i Norsk Fjellsportforum fra 1. desember 2014.

Les mer

Pilotprosjekt metodekurs

NF-logoNF-styret har besluttet å gjennomføre et pilotprosjekt i 2015 hvor det kan avholdes metodekurs med bare en instruktør.

Les mer

Referat fra NF-rådsmøtet 2014

Årets Rådsmøte ble holdt under Fjellsportkonferansen på Voss i November. Referatet er nå lagt ut, og vi oppfordrer alle som ønsker å holde seg oppdatert på NFs arbeid til å lese dette.

 

Les mer

Veilederkurs skred, 2015

Andre trinn i NF skredinstruktørutdanning kvalifiserer til Skredinstruktør 1, og tilbys hos flere av våre arrangører:

AVLYST: -  9.-12. mars i Sogn, Bre og Fjell: http://breogfjell.no/kurs/nf-veilederkurs-skred-alpin/ 

- 19. - 22- mars på Fondsbu, Jotunheimen, DNT Fjellsport: http://www2.turistforeningen.no/activity.php?ac_id=59710&fo_id=229

Metodekurs skred, 2015

Første trinn i NF skredinstruktørutdanning tilbys i vinter hos flere av våre arrangører:

- 5.- 9. januar i Hemsedal, Norgesguidene (i samarbeid med Fjellsentralen). post@norgesguidene.no

- 22.- 25. januar i Troms, DNT fjellsport: http://www2.turistforeningen.no/activity.php?ac_id=59520&fo_id=229

- 9.- 12. februar i Sogndal, Bre og Fjell: http://breogfjell.no/kurs/nf-metodekurs-skred/

- 5.- 8. mars i Sogndal, DNT fjellsport: http://www2.turistforeningen.no/activity.php?ac_id=59520&fo_id=229  

Les mer

Isklatreinstruktørkurs på Rjukan 22. - 25. januar 2015

NoIsklatring v/ Bjørn Sekkesæter rges klatreforbund, DNT Fjellsport og DNT fjellport Oslo vil innlede 2015 med et samarbeidsarrangement innen instruktørutdanning i isklatring. Instruktørkurset er for dere instruktører som er godkjente klatreinstruktører, og som ønsker å utvide deres arbeidsområde til også å innbefatte instruksjon og organisering av klatring på fosseis.

Les mer

Metodeseminar skred, 29. jan - 1. feb. i Hemsedal - VENTELISTE

DNT Fjellsport Oslo/NF arrangerer metodeseminar for skredinstruktører i Hemsedal, 29. jan – 1. feb.


Dette er et seminar som gir deg som skredinstruktør mulighet til å lære mer, fordype deg i metoder, utveksle erfaringer med andre skredinstruktører og eventuelt videreutdanne seg til kursleder på instruktørkurs.

FULLTEGNET. Det er mulig å sette seg på venteliste.

Les mer

Instruktørkurs vinteren 2015

På skredkurs lærer du å ta snøprofil. NF-arrangørene tilbyr isklatreinstruktørkurs og skredinstruktørutdanning i løpet av vinteren. Under vil dere finne en oversikt over de kursene som er meldt inn til sekretariatet. Denne listen blir utvidet med nye kurs og seminarer, etterhvert som dette blir innrapportert.  
Les mer

Fjellsportkonferansen 2014

NF-logoTema for konferansen er ut i det ukjende - ut i det blå, der vi vil ta temperaturen på friluftslivet anno 2014. Konferansen har som mål å få ei oversikt over hvordan det står til med friluftliv som næring, som levevei, for den enkelte og ikke minst som arv. Konferansen ønkser også å finne svaret på hvilket friluftsliv fjellsportfolket vil ha? I programmet birdar sterke, viktige, stemmer fra ulike felt. Les også mer her: www.fjellsportkonferansen.no og følg konferansen på FB.

Les mer

Ny Nasjonal Standard

NF_logo.jpgNorsk Fjellsportforum har nå fått på plass en ny og oppdatert versjon av Nasjonal Standard. Den nye Standarden er gjeldende fra 27. januar 2014. Denne standarden har skredinstruktørutdanning inkludert sammen med bre- og klatreinstruktørutdanningen. Vi håper at alle som driver med opplæring innen bre, klatring og skred i Norge, forholder seg til denne standarden. Les mer om standarden under.

Les mer

Instruktørkurs i vinter

Bergen Turlag 858 - Bratt skikjøring i Rosendalsalpene image0011 001NF-arrangørene tilbyr isklatreinstruktørkurs og skredinstruktørutdanning i løpet av vinteren. Under vil dere finne en oversikt over de kursene som er meldt inn til sekretariatet. Denne listen blir utvidet med nye kurs og seminarer, etterhvert som dette blir innrapportert.  

Les mer

Referat fra NF-rådsmøtet 2013

NF_logo.jpgNorsk Fjellsportforum (NF) arrangerte rådsmøtet 2013, under Skredkonferansen i Sogndal i november. Nå har vi referatet fra møtet klart. Ønkser dere å følge med på arbeidet til NF, så oppfordrer vi dere til å lese referatet.
Les mer

Stopp støyen i fjellet!

Regjeringen harsluppet fri forsøksordningen med snøskuterløyper til å gjelde alle interessertekommuner; den forbereder en liberalisering av lov om motorferdsel i utmark forå tillate fornøyelseskjøring med snøskuter, og den vurderer å åpne forhelikopterbasert skiturisme. Disse tiltakene vil medføre en støylegging avnaturområdene som ødelegger en av de viktigste og mest unike kvalitetene ved åbo i Norge, og river vekk ressursgrunnlaget for den naturbasertereiselivsnæringen. Norsk Fjellsportforum vil sterkt oppfordre til å trekkedisse tiltakene. Vi minner om fjellvettregel nummer 8: Vend i tide, det eringen skam å snu.

Les mer